ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

aeroporto m

  1. فرودگاه