فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

  • فارسی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ فرودگاه دارد

آوایش ویرایش

  • /فُرود/گاه/

  اسم مرکب ویرایش

فرودگاه

  1. جایی که هواپیما در آن فرود میاید یا از آنجا بسوی مقصدی پرواز می‌کند. محل فرود آمدن.
  2. محوطه مخصوص نشستن هواپیما.

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن
  • فرهنگ لغت معین