فرانسویویرایش

اسمویرایش

  1. amande مؤنث
  2. بادام