فرانسویویرایش

اسمویرایش

  1. ascenseur مذکر
  2. آسانسور