(سُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

اتاقک متحرکی که به وسیلهٔ آن از طبقه‌ای به طبقات بالا روند یا از طبقهٔ بالا به پایین فرود آیند؛ بالابر، آسان‌بر (فرهنگستان اول)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

ascensore

انگلیسی
lift