انگلیسیویرایش

فعلویرایش

ask (سوم شخص مفرد از حال ساده asks, حال استمراری asking, گذشته ساده و اسم مفعولی asked)

  1. پرسیدن

آوایشویرایش

[ɑːsk]