آلمانی علیای باستانویرایش

اسمویرایش

blat

  1. برگ