فارسیویرایش

بَ

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. اندامی از گیاه که از جوانه‌های روی ساقه یا شاخه پدید می‌آید، بلگ. اندامی از گیاه كه هوا را تصفيه و اکسیژن توليد می‌كند.
  2. واحدی برای کاغذ یا آنچه به صورت کاغذ است، ورق، ورقه.
  3. توشه، آذوقه.
  4. اسباب و اثاثیه زندگی.
  5. میل، آرزو.
  6. اسباب و سامان.

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

آوایشویرایش

  1. بِ

اسمویرایش

(گیتی‌شناسی)

برگردان‌هاویرایش