(اُ ژِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. گازی است بی رنگ، بی بو، بی طعم، کمی سنگین تر از هوا. در ترکیب با هیدروژن تشکیل دهندة آب‌ها و ۲۱٪ جّو

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. یک عنصر شیمیایی‌ (نماد O)

با عدد اتمی‌ ۸

  1. مولکول اکسیژن، گازی بی‌ رنگ و بی‌ بو در دمای اتاق

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

ossigeno

انگلیسی
oxygen