زازاکیویرایش

اسمویرایش

dar

  1. (بینگولی) درخت

کرمانجیویرایش

اسمویرایش

dar

  1. درخت