فارسیویرایش

دِ رَ

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. گیاه بزرگ و ستبر که دارای ریشه و ساقه و شاخه‌ها باشد.

جمعویرایش

  1. درختان.
 
درخت بید مجنون

برگردان‌هاویرایش