اسپانیایی ویرایش

اسم ویرایش

dedo خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required..

  1. انگشت
  1. ----

تصویر:Flag of Portugal.svg|40px]] پرتغالی ویرایش

  1. انگشت