(اَ گُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. هر یک از اجزای متحرک پنجة دست و پای انسان که بر سر آن‌ها ناخن روییده‌

استعارهویرایش

؛~ به دهان (کن.)

بسیار متعجب و حیران. ؛از هر ~ کسی هزار هنر ریختن (کن.)

  1. بسیار هنرمند و کاردان بودن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(اَ گِ)

  1. زغال، زگال.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. انگشت

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

dito

انگلیسی
finger