آلمانی علیای باستانویرایش

اسمویرایش

ei

  1. تخم