انگلیسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

آوایشویرایش

, سمپا: /In"taI@/

, سمپا: /In"taI@`/

اسمویرایش

entire (جمع entires)

  1. تماماً، کل