فرانسویویرایش

اسمویرایش

fille مونث (جمع filles)

  1. fille مؤنث
  1. دختر