ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین diurnum [tempus].

اسمویرایش

giorno مذکر (جمع giorni)

  1. روز