صربی‌کرواتیویرایش

اسمویرایش

granica

  1. مرز

لهستانیویرایش

اسمویرایش

granica

  1. مرز