(مَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. سرحد، کناره.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(مُ)

  1. مق

عددویرایش

  1. سوراخ مق

عددویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

  1. شرابی که از گندم و گاورس و جو سازند، بوزه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


مَرِزْ :(marez) در گویش گنابادی یعنی به هم نریز ،ریخت و پاش نکن ، خراب نکن

آوایشویرایش

  1. مَ

اسمویرایش

کران، حد

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

frontiera

اسمویرایش

confine

انگلیسی
selvedge