انگليسیویرایش

شکل های جایگزینویرایش

آوایشویرایش

 • noicon(پرونده)
  خطای لوآ در پودمان:utilities در خط 101: The language code "en-us-history.ogg" is not valid..
 • noicon(پرونده)
  خطای لوآ در پودمان:utilities در خط 101: The language code "En-uk-history.ogg" is not valid..
 • خط تیره‌گذاری: hist‧o‧ry

ریشه شناسیویرایش

از انگلیسی میانه، از واژه ی لاتین historia از یونانی باستان ἱστορία (همان historia به معنی «یادگیری از راه تحقیق و روایت آنچه از آن باخبر شده ایم یا یاد گرفته ایم») از واژه ی یونانی ἱστορέω (همان historeō، به معنی «یادگیری از راه تحقیق، نیاز داشتن»)، از ἵστωρ (همان histōr به معنی «کسی که می داند،خبره») از ϝίδτωρ، از نیاواژه ی هند-اروپایی wid (به معنی «آگاهی»)

اسمویرایش

history (جمع histories)

 1. گذشته
 2. دانش تاریخ، تاریخ نگاری
 3. سابقه، سابقه ی پزشکی یا بیماری
  • He has a history of cancer in his family.
   • خانواده ی او سابقه سرطان دارد.
 4. (غیر رسمی) چیزی که دیگر وجود نخواهد داشت، به تاریخ پیوستن
  • I told him that if he doesn't get his act together, he's history
 5. (رایانه): تاریخچه، داشتن فهرستی از رویدادهایی که برای کاربر رخ داده است یا کارهایی که او در رایانه انجام داده است.

هم معنیویرایش

عبارت های گرفته شدهویرایش

فعلویرایش

history (سوم شخص مفرد حال ساده histories، حال استمراری historying، گذشته ساده و گذشته استمراری historied)

 1. (بدون کاربرد): روایت یا ثبت گذشته، نگاریدن تاریخ