آلمانیویرایش

ضمیرویرایش

  1. من (ضمیر اول شخص مفرد)

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش

(پرونده)