آلمانیویرایش

ضمیرویرایش

  1. من (ضمیر اول شخص مفرد)

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش

  • [[File:|noicon|175px]]([[:File:|پرونده]])
    خطای لوآ در پودمان:utilities در خط 101: The language code "De-ich.ogg" is not valid..
  • لهجه اتریشی:
[[File:|noicon|175px]]([[:File:|پرونده]])
خطای لوآ در پودمان:utilities در خط 101: The language code "De-at-ich.ogg" is not valid..