فارسیویرایش

اسمویرایش

 1. واحدی برای وزن برابر با سه کیلوگرم.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

 1. سوراخ وسط شاهین ترازو که زبانة ترازو را از آن بگذرانند.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

آوایشویرایش

ضمیرویرایش

 1. من
 1. ضمیر اول شخص مفرد

برگردان‌هاویرایش

ضمیرویرایش

 1. ضمیر اول شخص مفرد.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسمویرایش

من (ناشمردنی)

 1. واحد وزن

عربیویرایش

آوایشویرایش

حرف اضافهویرایش

 1. از

آذریویرایش

آوایشویرایش

 1. مَ

ضمیرویرایش

 1. من
 1. ضمیر اول شخص مفرد
ایتالیایی

ضمیرویرایش

io

ضمیرویرایش

me

انگلیسی
mutter