انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. jizz

فعلویرایش

  1. To jizz
  2. خارج کردن منی