آلمانی علیای باستانویرایش

اسمویرایش

kela

  1. گلو