اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

  1. libertades
  2. جمع واژه libertad