فرانسویویرایش

اسمویرایش

maison مونث (جمع maisons)

  1. خانه - محل زندگی