انگلیسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از آنگلو-نورمنی.

اسمویرایش

mountain (جمع mountain یا mountains یا -)

  1. کوه