انگلیسیویرایش

اسمویرایش

mouth (جمع mouths)

  1. دهان
  2. دهانه