انگلیسیویرایش

ریشهویرایش

از واژهٔ لاتین prōmōtus، صفت مفعولی prōmoveō («حرکت رو به جلو، پیشرفت»)

آوایشویرایش

فعلویرایش

promote (سوم شخص مفرد در گذشتهٔ ساده promotes، حال استمراری promoting، گذشتهٔ ساده و اسم مفعول promoted) UK/prəməʊt/ US/-moʊt

 1. بالا بردن (یک شخص) و گذاشتن او در جای مهم تر، با مسئولیت بیشتر یا رتبهٔ بالاتر. گذاشتن در شغل بهتر به عنوان پاداش
  He promoted his clerk to office manager.
  او به کارمندش ترفیع داد و مدیر دفترش کرد.
  Having crossed the chessboard, his pawn was promoted to a queen.
  او با رساندن پیادهٔ خود (سرباز خود) به آن سوی صفحهٔ شطرنج، سربازش را وزیر کرد.
 1. حمایت کردن، توصیه کردن یا اصرار کردن بر (چیزی یا کسی)، تلاش برای شناساندن، شهرت دادن یا فروش چیزی از راه آگهی دادن یا عمومی سازی آن.
  They promotedthe abolition of daylight saving time.
  They promoted the new film with giant billboards.
  آن‌ها با بیلبوردهای بزرگ فیلم جدید را تبلیغ کردند.
 2. تشویق کردن، اصرار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
 3. (در ورزش)
 4. ارتقا دادن به لیگ‌های برتر
  At the end of the season, three teams are promoted the English Premier League.
 5. ترویج کردن
  I am intended to promote an understanding of the persian culture.

متضادویرایش

 • (بالا رفتن رتبه)
demote
 • (تبلیغ یا توصیه کردن)
denigrate و oppose

عبارت مرتبطویرایش

هم خانواده‌هاویرایش