لهستانیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از pьšenica#

اسمویرایش

pszenica مونث

  1. گندم

واژه‌های برگرفتهویرایش