انگلیسیویرایش

اسمویرایش

reversion (شمردنی و ناشمردنی؛ جمع reversions)

  1. عمل بازگشت چیزی