فرانسویویرایش

صفتویرایش

russe (خنثی, جمع russes)

  1. روسی