فارسیویرایش

صفتویرایش

  1. منسوب بقوم روس
  2. زبان مردم روسیه

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
russian