انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. speak
  1. حرف زدن

آوایشویرایش

[spɪːk]