ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

specchio مذکر

  1. آینه