فارسی ویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاری ویرایش

ریشه شناسی ویرایش

  • فارسی

آوایش ویرایش

  • [آی/نِه]

  اسم ویرایش

آینه

  1. (فیزیک): نوعی سطح صیقلی که نور رسیده از هر جسم را چنان باز‌می‌تاباند که تصویری از آن جسم تشکیل شود.
  2. هر چیز بسیار صاف و براق.

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش