فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • [آی/نِه]

  اسمویرایش

آینه

  1. (فیزیک): نوعی سطح صیقلی که نور رسیده از هر جسم را چنان باز‌می‌تاباند که تصویری از آن جسم تشکیل شود.
  2. هر چیز بسیار صاف و براق.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش