ایتالیاییویرایش

ضمیرویرایش

tu

  1. تو

کرمانجیویرایش

ضمیرویرایش

tu

  1. تو

لاتینویرایش

ضمیرویرایش

  1. تو

زاده‌هاویرایش

  • ایتالیایی: tu