آفریکانسویرایش

اسمویرایش

  1. آب

انگلیسیویرایش

اسمویرایش

water (جمع waters یا -)

  1. آب

فعلویرایش

water (سوم شخص مفرد حال ساده s، no حال استمراری، گذشته ساده و گذشته استمراری watered)

  1. آبیاری کردن، آب دادن

هلندیویرایش

اسمویرایش

water

  1. آب