باز کردن منو اصلی

فرانسویویرایش

اسمویرایش

yaourt خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 46: The parameter "1" is required.. (جمع yaourts)

  1. yaourt مذکر
  2. ماست