فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • اکدی

آوایشویرایش

  • [آنا]

  اسمویرایش

آنا

  1. ملکه باستانی تمدن بین‌النهرین.
    آنا، یا آنو اصطلاح متعلق به زبان اکدی و از خدایان مؤنث است.

آذریویرایش

  اسمویرایش

  1. در زبان ترکی به معنای مادر.
  2. آنا اغلب به معنی مادر است اما گاهی با ساختار جمله تغییر یافته به معنی بگیر نیز از آن استنباط می‌گردد.

واژه‌های مشتق شدهویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش