آنوبانی‌نی

نقش برجسته سرپل زهاب

فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • لولویی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ آنوبانی‌نی دارد

آوایشویرایش

  • [آنو/با/نی‌نی]

  اسم خاصویرایش

آنوبانی‌نی

  1. پادشاه یا ملکه از مردم اکد، در قرن بیست و سوم پیش از میلاد از شهر دِر.
    در نقش برجسته تصویر فاتحان زن و مردی هستند که احتمالا مرد فاتح سردار ملکه است. آنوبانی‌نی چه بصورت ملکه چه به‌صورت پادشاه، پیشوای لولوبیان عنوان شده‌است‌.
    در وجه تسمیه آنوبانی‌نی باید افزود از اسامی مؤنث بوده و آنو ممکن است آنا به معنی مادر باشد و بانی‌نی را باید بانین یا بنین توصیف نمود که احتمالا همان نین یکی از خدایان بین‌النهرین است.

مترادف‌هاویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش