فارسیویرایش

اسمویرایش

  1. آب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
 
او نیوش/شورب=آب آشامیدنی

فارسی(گویش نیشابوریویرایش

اسمویرایش

  1. آب
  2. او نیوش/شورب یعنی آب آشامیدنی

تلفظویرایش

Ow /Aw