فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • پهلوی

آوایشویرایش

  • /اِو/

  ضمیرویرایش

او

  1. ضمیر منفصل، سوم شخص مفرد، معمولا برای انسان، اوی، وَی.
  2. خطاب ‍‍‍‍سوم شخص مفرد.
  3. (توهین‌آمیز): برای صدا زدن کسی به‌کار می‌رود.

  واکهویرایش

  1. یکی از واکه‌های زبان فارسی مثال: صدای /او/ در «و» واژه‌های «رود» و «نور».

سمنانیویرایش

  اسمویرایش

  1. مذکر ژو، مؤنث ژین.

سیوندیویرایش

  اسمویرایش

  1. آب.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش