(~.)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. نوعی اتومبیل با اتاق بزرگ و صندلی‌های متعدد که برای حمل و نقل مسافران خارج یا داخل شهرها به کار می‌رود.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

autobus

اسمویرایش

pullman

انگلیسی
omnibus