(اَ یا اِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. صفه، پیشگاه اتا

قیدویرایش

  1. بخشی از ساختمان که سقف دارد اما جلو آن باز است و در و پنجره ندارد و مشرف به حیاط

استعارهویرایش

  1. کاخ.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

veranda

اسمویرایش

balcone

انگلیسی
verandah