فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • عربی

  اسمویرایش

ایوان

  1. (ساختمان): بخشی از ساختمان که دارای سقف، بدون پنجره، و معمولا متصل به جلوی ساختمان است، تراس، صفه، پیشگاه اتاق.
  2. بخشی از ساختمان که سقف دارد اما جلو آن باز است و در و پنجره ندارد و مشرف به حیاط.

  استعارهویرایش

  1. کاخ، قصر پادشاهان، بخشی از فضای داخلی عمارت که عموماً به شکل طاق یا هلالی است.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن
  • فرهنگ لغت معین