(تِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. بهارخواب.
  2. ایوان وسیع، مهتابی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(تُ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

جمعویرایش

  1. تُرُس. زمین سخت و محکم.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
terrace