طاق خشتی قدیم

فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • عربی

  اسمویرایش

  1. (ساختمان): سازهای منجی که زیر پل یا روی دروازه، رواق، و مانند آنها می‌سازند. سقف، سقف محدب. طاقچه، طاقه، رف
  2. طیلسان، ردا.
  3. تاک، مو. درختی که شاخه نداشته باشد.

  صفتویرایش

  1. فرد. یکتا، بی‌مانند.

واژه‌های مشتق شدهویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین