فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ بلبل دارد

آوایشویرایش

  • [بُل/بُل]

  اسمویرایش

بلبل

  1. پرندهای جزو راستهٔ گنجشکان یا گنجشک‌سانان متعلق به دستهٔ دندانی‌نوکان و خانواده مگس‌گیران که قدش تقریباً به اندازهٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است، این پرنده حشره‌خوار است و آوازی دلکش دارد. شباهنگ. هزاردستان. عندلیب. هزارآوا. هزارآواز. هزار.
  2. پرنده‌ای کوچک از تیره توکا با سطح پشتی قهوه‌ای خوش رنگ و یک دست و سطح شکمی مایل به خاکستری کم رنگ که در ناحیه گلو و شکم به سفیدی می‌گراید. به خاطر آواز زیبایش معروف است.

مترادف‌هاویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش