فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

 • عربی

آوایشویرایش

 • [جَ لَّ]

صفتویرایش

 1. بزرگ، کبیر.

استعارهویرایش

 1. جل‌الخالق: بزرگ است آفریننده.
 2. جل جلاله: بزرگ است شکوه او (خدای).

گنابادیویرایش

اسمویرایش

 1. جُل: در گویش گنابادی به پشگل گوسفند جل گویند. خورجین و پاهلون الاغ را هم جل گویند.
 2. جَلَ: در گویش گنابادی یعنی تگرگ.

سنگ‌سریویرایش

 • [جُ لّ]

اسمویرایش

 1. پارچه کهنه فرسوده و بی‌ارزش.
 2. پارچه از هر جنس.
 3. پوششی برای چارپایان، پالان.


 1. (جَ): نک چکاوک.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین