(جَ)

عربیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. گرد کردن.
  2. فراهم کردن، فراهم آوردن.
  3. آسوده (صفتی است برای خاطر)
  1. : خاطرجم

اسمویرایش

  1. انجمن، مجم

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. گروه، جمعیت.
  2. مجموع، همه.
  3. یکی از چهار عمل اصلی و آن افزودن دو یا چند عدد است به یکدیگر.
  4. کلمه‌ای که بر دو به بالا دلالت دارد (دستور)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

addizione

انگلیسی
total